Audioalberto melucci Poesie in dialetto romagnolo lette da pier paolo paolizzi

alberto melucci Poesie in dialetto romagnolo lette da pier paolo paolizzi

Alberto Melucci

Poesie in dialetto Romagnolo

lette da Pier Paolo Paolizzi

 

01. e’ quarantatrè
02. e’ fiól ad Nicola
03. i n’andèva tènt d’acòrd
04. che pòst u i’à da ès
05 e’ fiól inzegnér
06. al radisi
07. e’ dom
08. davènti e’ mèr
09. com e’ pès te paièr
10. cume l’òlie
11. a’ vól
12. millenium bug
13. u m piès al dòni
14. e’ rigàl de signor
15. e’ pidriól
16. teléfun
17. u m fa un baf
18. a m so pers tènt vòlti
19. a sò un fil d’èrba
20. la lamèta nova
21 dal vòlti a n ò pió voia
22. la mi testa
23. zènta